Michał Kordiak – ekspert w kwestiach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych – a w szczególności w zagadnieniach dotyczących problematyki cen transferowych oraz akcyzy. Specjalizuje się również w przygotowywaniu analiz benchmarkingowych, modelowaniu finansowym oraz w wycenach.

Scroll to Top
Scroll to Top