Michał Krawczyk – ekspert w zakresie zagadnień związanych z JPK, podatkiem VAT i CIT oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym i innymi czynnościami prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Trener z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń podatkowych. Prowadzi własną działalność szkoleniową. Autor i współautor publikacji książkowych i prasowych.

Scroll to Top
Scroll to Top