Michał Wilk – Radca Prawny, Doradca Podatkowy, dr nauk prawnych. Jest twórcą „Dzień Dobry Podatki” w ramach którego prowadzi Podcast Dzień Dobry Podatki. Partner w Gardens Tax & Legal. Specjalizuje się w międzynarodowym prawie podatkowym, w szczególności doradza w zakresie podatku u źródła (doktorat poświęcił klauzuli rzeczywistego właściciela – beneficial owner). Jest ekspertem w zakresie raportowania schematów podatkowych – przeprowadził szereg szkoleń na ten temat dla doradców podatkowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i księgowych. Z sukcesami reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi. Zajmuje się także wdrażaniem ulg podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (B+R).

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji podatkowych (książek, artykułów, komentarzy). W 2021 roku został uznany jednym z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w kategorii podatek dochodowy od osób prawnych w 15. Rankingu firm doradztwa podatkowego “Rzeczpospolitej”.

Scroll to Top
Scroll to Top