Radomir Szaraniec – doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny. Nieprzerwanie od 2000 r. łączył studia z pracą w krakowskich kancelariach doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. W listopadzie 2006 r. rozpocząłem kierowanie Referatem Windykacji w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie, odpowiadając za prowadzenie procesów związanych z odzyskiwaniem należności i udzielaniem ulg w spłacie zaległości czynszowych. Pracami referatu kierowałem do kwietnia 2009 r., by w maju 2009 r. otworzyć kancelarię doradcy podatkowego. Od listopada 2011 r. do marca 2013 r. byłem wiceprezesem MKS Cracovia SA, zaś od kwietnia 2011 r. jestem wiceprezesem spółki doradztwa podatkowego Kancelaria Podatkowa Małgorzata Szaraniec i Synowie sp. z o.o. Od czerwca 2013 r. łączy praktykę doradcy podatkowego oraz doradcy restrukturyzacyjnego. Jako syndyk masy upadłości, nadzorca sądowy i zarządca sądowy występował w ponad 150 postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Od listopada 2021 r. pełni funkcję prezesa zarządu spółki doradztwa restrukturyzacyjnego Insolventio Szaraniec Sobota S.A. Jako wykładowca prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński, jak również szkolenia dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz komercyjnych firm szkoleniowych.

Scroll to Top
Scroll to Top