Tomasz Kolaszyński – od prawie 20 lat tworzy narzędzia zamieniające trudne procesy prawne w rozwiązania automatyczne wspierane przez technologię. Główny Koordynator AML w GoAML.pl i Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w GoRODO.pl. Zajmuje się szkoleniami oraz wdrażaniem Ustawy AML i RODO zarówno w małych jak i dużych Instytucjach Obowiązanych. Dzięki codziennemu kontaktowi z klientami, w tym z Biurami Rachunkowymi, posiada nie tylko wiedzę teoretyczną ale praktyczne doświadczenie w codziennej realizacji zadań wynikających z Ustaw AML i RODO.

Scroll to Top
Scroll to Top